Interest

interestenDe wereld waarin we leven bevat bijzonder veel verschillende soorten kosten. Er zijn de standaard kosten die ons allemaal wel bekend zijn en die doorgaans niet onaanzienlijk zijn, maar daarnaast zijn er ook nog de vele kleine kosten die misschien niet zo opvallend zijn, maar die na verloop van tijd toch behoorlijk kunnen aantikken. We noemen deze kosten interesten en hoewel ze misschien inderdaad vaak onschuldig lijken mag die indruk niet blind gevolgd worden. Vooral wanneer u een lening afsluit zult u vaak merken dat het totale kostenplaatje alles behalve beperkt is waardoor ze een grote impact kunnen hebben op uw financiële mogelijkheden. Op deze website vertellen we u graag meer over deze kleine, maar toch gevaarlijke kosten.

Wat zijn interesten precies?

Om te beginnen is het natuurlijk belangrijk om precies te begrijpen wat interesten nu precies zijn en vooral hoe ze aangerekend worden. Interesten kunnen we eigenlijk het best omschrijven als kleine stukjes van één grote kostprijs. Wanneer u naar de bank gaat om een lening af te sluiten zal de bank op de achtergrond berekenen hoeveel ze in totaal aan uw lening moeten winnen. Die kostprijs krijgt u echter nooit te horen. Wat u wel te horen krijgt is het bedrag dat u maandelijks dient te betalen en hoeveel kosten er in dat bedrag zijn inbegrepen. Aan iedere lening is dus een bepaald rentepercentage verbonden. Hoe hoog dit percentage is verschilt per bank en is afhankelijk van het type en de hoogte van de lening. Stel dat de bank een winst op uw lening wil maken van duizend euro en u een lening afsluit op een periode van tien jaar zult u met andere woorden een maandelijkse (vaste) interest betalen van ongeveer 8,33 euro. Dit is natuurlijk slechts een zeer eenvoudig voorbeeld. Hoe dan ook toont dit aan dat interesten eigenlijk niets meer of minder zijn dan opgesplitste kosten die samen één groter geheel vormen. Om het de klant (of in dit geval de kredietnemer) financieel eenvoudiger te maken wordt er echter niet voor gekozen om de kostprijs in één keer, maar wel in stukjes aan te rekenen.

Vaste en variabele interesten

Binnen de financiële wereld kunt u kennismaken met twee verschillende vormen van interesten. Er zijn enerzijds de vaste interesten en anderzijds bestaat er ook nog zoiets als de variabele interesten. De vaste interesten zijn de interesten die we terugvinden op de standaard kredieten. Wanneer u er bijvoorbeeld voor kiest om een persoonlijke lening af te sluiten zult u steevast genoegen moeten nemen met een vaste interest. Hier zijn voordelen, maar ook nadelen aan verbonden. Met een vaste interest weet u immers altijd met welke kosten u precies rekening dient te houden. Dat is goed omdat u op die manier kunt inschatten hoeveel geld u zult moeten betalen, maar anderzijds staat de financiële markt nooit stil. Rentes evolueren constant waardoor het zomaar mogelijk wordt dat de interest van uw lening morgen hoger of lager kan staan. Met een vaste interest dekt u dat risico in, maar zorgt u er eveneens voor dat u nooit minder zult kunnen betalen. Met een variabele interest wordt dat wel mogelijk. Deze interest wordt immers aangepast naargelang de evolutie van de markt. Het spreekt voor zich dat u op deze manier veel geld kunt winnen, maar ook kunt verliezen. Mensen die niet graag een gokje wagen zullen kiezen voor een vaste interest terwijl de avonturiers onder ons maar wat graag voor een variabele rente zullen kiezen.

Positieve en negatieve interesten

Naast vaste en variabele interesten onderscheiden we ook nog positieve en negatieve interesten. Er is sprake van een positieve interest wanneer u de persoon bent aan wie de interesten worden uitgekeerd. Er is sprake van een negatieve interest wanneer een derde de ontvanger is van de gelden. Bekendst zijn natuurlijk de negatieve interesten die vaak door banken in rekening worden gebracht bij het verstrekken van een financiering. Een bekend voorbeeld van een positieve interest is dan weer de rente die we jaarlijks op onze spaarrekening ontvangen. Let op, interesten zijn doorgaans zelden bij wet vastgesteld waardoor ze zeer aanzienlijk kunnen verschillen van financiële instelling tot financiële instelling. Het wordt omwille van die reden altijd warm aanbevolen om interesten te vergelijken, of ze nu positief of negatief zijn maakt wat dat betreft eigenlijk helemaal niets uit.

Conclusie

Interesten zijn er zoals u heeft kunnen lezen in tal van verschillende vormen en hoewel we ze eigenlijk zoveel mogelijk proberen te vermijden kunnen we niet zonder. Stelt u zich bijvoorbeeld maar eens voor dat u de kostprijs van uw hypothecaire lening in één keer zou moeten ophoesten… Feit is en blijft dat interesten er voor zorgen dat bepaalde grote aankopen op een relatief eenvoudige manier gefinancierd kunnen worden. Toch is het belangrijk om altijd in uw achterhoofd te houden dat, hoe interessant een financiering op het eerste zicht ook mag zijn, u zult er altijd geld op verliezen. De kans dat u ooit minder of slechts evenveel aan de bank zult moeten terugbetalen dan u in eerste instantie zelf heeft ontvangen is immers bijzonder klein. Verder op deze website voorzien we u graag van nog veel meer informatie over interesten en alles wat er mee gepaard gaat.