De intrest op mijn lening

Er spelen heel veel verschillende factoren een belangrijke rol tijdens het afsluiten van een lening. Wanneer u op zoek gaat naar een lening die voldoet aan uw verwachtingen zult u bijvoorbeeld allereerst rekening willen houden met de kostprijs. Die kostprijs lijkt op het eerste zicht zeer eenvoudig te berekenen, maar vergis u niet, want de … Read more

De intrest op een onderhandse lening

In een tijd waarin banken nog maar weinig vertrouwen genieten wordt er steeds vaker aan gedacht om een zogenaamde onderhandse lening af te sluiten. Een onderhandse lening is een lening waarbij niet een bank of andere financiële instelling, maar wel een vriend of familielid een lening verstrekt. Een dergelijke lening wordt vaak tegen lakse voorwaarden … Read more

Intrest

Het lijkt misschien wat vreemd, maar in het verleden werden verschillende onderzoeken gedaan naar de manier waarop mensen het liefst kosten betalen. Natuurlijk betalen we allemaal niet graag kosten, maar als we dan toch moeten kiezen, dan toch nog het liefst onder de vorm van een intrest. Is daar een speciale reden voor? Waarschijnlijk wel. … Read more

Wettelijke interesten

Het hoeft waarschijnlijk niet meer gezegd dat er in België verschillende interesten bestaan. De meeste interesten worden bepaald door de partij die ze vordert, maar het kan ook anders. In België is er net als in verschillende andere landen immers eveneens sprake van een wettelijke interest. Wettelijke interesten zijn interesten die bij wet zijn vastgesteld … Read more

Wat zijn gerechtelijke interesten?

Vooral wie over een eigen bedrijf beschikt zal weten dat het tegenwoordig niet allemaal even eenvoudig verloopt als verwacht. Steeds meer mensen raken in financiële moeilijkheden en kunnen daardoor bijvoorbeeld openstaande facturen niet tijdig betalen. Het komt dan ook logischerwijs niet zelden voor dat een bedrijf een advocaat onder de arm moet nemen. Vanaf het … Read more

Interesten berekenen

Wanneer u een lening of een lease aangaat zal er u worden aangegeven dat er bovenop de standaard prijs nog een aantal kosten zullen worden aangerekend. Deze kosten worden steevast aangerekend onder de vorm van interesten. Interesten worden door mensen tegenwoordig gezien als een ideale manier om een grote aankoop op termijn te financieren zonder … Read more

Welke interesten krijg ik op mijn spaarrekeningen?

Een spaarrekening is sinds jaar en dag een bijzonder populair financieel product. Kenmerkend voor een spaarrekening is immers dat u er geld op plaatst dat als het ware een eigen leven gaat leiden. Het spaargeld dat u op de rekening plaatst brengt een bepaalde intrest op die jaarlijks aan u wordt uitbetaald. Hoewel uw geld … Read more

Intresten rekening courant

Iedereen die zich tegenwoordig eigenaar van een bedrijf mag noemen zal al wel eens gehoord hebben van de beruchte rekening courant. Een rekening courant is eigenlijk een soort van fictieve rekening die bijhoudt hoeveel privé kapitaal er door een bedrijf werd “voorgeschoten”. Wettelijk gezien is een bedrijf verplicht om over het voorgeschoten kapitaal een bepaalde … Read more

Interesten spaarrekening

De spaarrekening is één van de weinige financiële producten waar een positieve interest op kan verworven worden. Een positieve interest is een kost voor de bank of financiële instelling die aan u wordt uitbetaald. In tegenstelling tot de interest op een lening hoeft u deze met andere woorden niet te betalen, maar krijgt u deze … Read more

De intrest op mijn spaarrekening

Een intrest hoeft niet noodzakelijk altijd slecht te zijn. Het bekendste voorbeeld is bijvoorbeeld de vergoeding die we (eveneens onder de vorm van intresten) krijgen op een spaarrekening. Iedereen die er in België voor kiest om een spaarrekening af te sluiten zal te maken krijgen met een bepaalde intrest. Sterker nog, eigenlijk is er in … Read more