Interest

De intrest op mijn lening

Er spelen heel veel verschillende factoren een belangrijke rol tijdens het afsluiten van een lening. Wanneer u op zoek gaat…

... lees meer over: De intrest op mijn lening

De intrest op een onderhandse lening

In een tijd waarin banken nog maar weinig vertrouwen genieten wordt er steeds vaker aan gedacht om een zogenaamde onderhandse…

... lees meer over: De intrest op een onderhandse lening

Intrest

Het lijkt misschien wat vreemd, maar in het verleden werden verschillende onderzoeken gedaan naar de manier waarop mensen het liefst…

... lees meer over: Intrest

Wettelijke interesten

Het hoeft waarschijnlijk niet meer gezegd dat er in België verschillende interesten bestaan. De meeste interesten worden bepaald door de…

... lees meer over: Wettelijke interesten

Wat zijn gerechtelijke interesten?

Vooral wie over een eigen bedrijf beschikt zal weten dat het tegenwoordig niet allemaal even eenvoudig verloopt als verwacht. Steeds…

... lees meer over: Wat zijn gerechtelijke interesten?

Interesten berekenen

Wanneer u een lening of een lease aangaat zal er u worden aangegeven dat er bovenop de standaard prijs nog…

... lees meer over: Interesten berekenen

Welke interesten krijg ik op mijn spaarrekeningen?

Een spaarrekening is sinds jaar en dag een bijzonder populair financieel product. Kenmerkend voor een spaarrekening is immers dat u…

... lees meer over: Welke interesten krijg ik op mijn spaarrekeningen?

Intresten rekening courant

Iedereen die zich tegenwoordig eigenaar van een bedrijf mag noemen zal al wel eens gehoord hebben van de beruchte rekening…

... lees meer over: Intresten rekening courant

Interesten spaarrekening

De spaarrekening is één van de weinige financiële producten waar een positieve interest op kan verworven worden. Een positieve interest…

... lees meer over: Interesten spaarrekening

De intrest op mijn spaarrekening

Een intrest hoeft niet noodzakelijk altijd slecht te zijn. Het bekendste voorbeeld is bijvoorbeeld de vergoeding die we (eveneens onder…

... lees meer over: De intrest op mijn spaarrekening