Wat is een samengestelde intrest?

De financiële markt is de voorbije jaren zeer explosief geëvolueerd. Nieuwe kredietvormen hebben hun opwachting gemaakt, maar ook de manier waarop de kostprijs op een lening wordt aangerekend ging op de schop of werd verder uitgebreid. De komst van de samengestelde intrest is slechts één van de vele nieuwigheden, maar het is meteen wel één van de opmerkelijkste. De samengestelde intrest biedt een bank de mogelijkheid om het rente-op-rente systeem toe te passen. Sluit u met andere woorden een krediet af die een dergelijke berekening toelaat en lost u niet van het geleende bedrag af, dan zal er rente-op-rente toegepast worden. Lost u wel af, dan zult u enkel en alleen de initiële rente moeten betalen. Nog niet helemaal duidelijk? We vertellen u in dit artikel graag meer over de samengestelde intrest.

Duur

Het spreekt voor zich dat het systeem zoals deels besproken in de inleiding van dit artikel garant staat voor een erg dure financiering. In de praktijk is het tegenwoordig dan ook zo dat er eigenlijk bijna geen enkele particuliere lening bestaat die gebruik maakt van een samengestelde intrest. In theorie bestaat deze als vanzelfsprekend wel, maar dan dient u als particulier met uitmuntende financiële gegevens op de proppen te komen om de lening in kwestie volgens deze voorwaarden af te kunnen sluiten. In het geval van bedrijven wordt er wel regelmatig gebruik gemaakt van een krediet met een samengestelde intrest. Dit gebeurt niet omdat het een kredietvorm is die voor bedrijven goedkoper is (want dat is niet het geval), maar wel omdat het een kredietvorm is die bedrijven een bepaald uitstel kan verlenen. Wanneer ze tijdelijk geen aflossingen kunnen doen zal dat alleen als gevolg hebben dat de kostprijs en daarmee de openstaande schuld zal stijgen. De bank zal een verblijf bij een kredietvorm met een samengestelde intrest echter niet verplichten om meteen hoge boetes te betalen. Ook aanmaningen om de lening verder af te betalen blijven in bovenstaand geval uit.

Niet zonder risico

We kunnen ons best voorstellen dat vooral grote bedrijven een bepaald voordeel kunnen behalen door te kiezen voor een kredietvorm met een samengestelde intrest. Anderzijds is het ook zo dat een dergelijke lening niet zonder risico is. De schuld kan bij een kredietvorm die gebruik maakt van een samengestelde intrest immers bijzonder snel stijgen en dat kan als gevolg hebben dat het bedrijf niet langer over de mogelijkheid beschikt om de volledige openstaande schuld (op termijn) op te hoesten. Daar er door de bank veelal geen specifieke waarborg wordt geëist voor het afsluiten van een soortgelijke financiering bestaat de kans dus dat de kredietnemer met bepaalde financiële moeilijkheden zal te maken krijgen. Dit is meteen één van de redenen waarom banken er niet voor te vinden zijn om een lening met een samengestelde intrest aan een particulier te verstrekken. Gaat het fout en loopt het bedrag hoog genoeg op, dan kan het afsluiten van een dergelijke financiering grote gevolgen hebben. Een lening met een samengestelde intrest beschikt zeker over verschillende voordelen, maar het zou niet verstandig zijn om de potentiële gevaren zomaar naast u als kredietnemer neer te leggen.

Interesten vergelijken is geld besparen

Toegegeven, wanneer u de interesten die u worden aangerekend op leningen wenst te vergelijken zult u er aardig wat moeite en tijd in moeten investeren. U kunt er natuurlijk gewoon voor kiezen om een eenvoudige vergelijking uit te voeren, maar de kans dat u dan echt de interessantste lening met de laagste interest afsluit is relatief klein. Om tot een goed resultaat te komen zult u dus wel even bezig zijn, maar loont het geld wat u kunt uitsparen wel de moeite om er zoveel tijd in te investeren? Absoluut! Onderzoeken hebben in het verleden reeds verschillende malen aangetoond dat door grondig interesten te vergelijken aardig wat geld bespaard kan worden. In dit artikel vertellen we u graag hoe u het best te werk gaat.

Interesten automatisch vergelijken

Tegenwoordig bestaan er op het internet honderd en één verschillende hulpmiddelen om de interesten op leningen eenvoudig te vergelijken. Het bestaan van deze hulpmiddelen is interessant omdat ze er voor zorgen dat u soms reeds in enkele minuten tijd een duidelijk beeld krijgt van wat er allemaal op de financiële markt aanwezig is. Anderzijds is het in de meeste gevallen (zoals in de inleiding reeds stond te lezen) lang niet voldoende om enkel en alleen af te gaan op deze berekening. Sterker nog, een automatische vergelijking vormt eigenlijk niets meer of minder dan de basis van uw persoonlijke vergelijking. Wilt u er echt zeker van zijn dat u kiest voor de lening met de laagst mogelijke interest, dan zult u ook zelf nog even met verschillende financiële instellingen rond de tafel moeten zitten. Dat dit de moeite waard is spreekt voor zich, want op deze manier kunt u aardig wat geld besparen en dat wil iedereen toch wel?

Hou ook rekening met de aard van de interest

Bij het vergelijken van interesten wordt over het algemeen één grote fout gemaakt. Potentiële kredietnemers houden immers veel te vaak uitsluitend rekening met de exacte interest terwijl er niet wordt stilgestaan bij de aard van de interest. Toch is het ook het type interest die van groot belang is voor de uiteindelijke kostprijs van uw lening. We onderscheiden bijvoorbeeld de vaste interest van de variabele interest. Een vaste interest heeft als grote voordeel dat ze de kredietnemer de nodige zekerheid biedt, maar anderzijds zorgt een variabele interest er voor dat de kans bestaat dat u minder (of juist veel meer) zult moeten betalen op het einde van de rit. Welke interest nu echt het interessantst is, is afhankelijk van de kredietnemer in kwestie en kan niet zomaar gezegd worden. Hoe dan ook is het bij iedere vergelijking eveneens belangrijk om bij deze kwestie stil te blijven staan. Doet u dat niet, dan kunt u er haast zeker van zijn dat u de beste lening of beter gezegd de lening met de laagste interest niet zult vinden.

Conclusie

Er wordt ook tegenwoordig nog erg vaak getwijfeld of het vergelijken van interesten al dan niet interessant is. Er moet veelal aardig wat tijd in geïnvesteerd worden en lang niet iedere kredietnemer is er van overtuigd dat die tijd opweegt tegen het bedrag dat hij na de vergelijking zal kunnen uitsparen. Toch is het al meermaals bewezen dat een goede vergelijking er voor kan zorgen dat u aardig wat geld kunt besparen. De kosten op een lening zijn ten allen tijde verloren kosten waardoor het voor iedereen belangrijk is om deze zoveel mogelijk te beperken. Denkt ook u er zo over? Wacht dan niet langer en vergelijk of bereken nu de interest op uw potentiële lening(en).

Hoe mijn interesten berekenen?

Het is voor iedereen belangrijk om te weten welke kosten ze moeten betalen op hun nieuwe lening. Het berekenen van interesten is echter iets wat niet zo eenvoudig is. In eerste instantie is het bijvoorbeeld zo dat iedere bank of andere financiële instelling perfect andere interesten kan aanrekenen en dat niet alleen de hoogte, maar ook het type interest aanzienlijk kan verschillen. We onderscheiden bijvoorbeeld vaste van variabele interesten en gezien het feit dat een interest zelden of nooit wettelijk is vastgesteld beschikt iedere partij (binnen bepaalde grenzen) over de mogelijkheid om zelf te bepalen hoe hoog of hoe laag ze deze leggen. In dit artikel vertellen we u in ieder geval graag hoe u, uw interesten kunt berekenen om zo de precieze kostprijs van uw krediet te kunnen achterhalen.

Maak ik gebruik van een vaste of variabele interest?

Het eerste punt waar u rekening mee dient te houden is de aard van de interest waarvoor u kiest. Er bestaan immers vaste en variabele interesten. Een vaste interest is een interest die steeds aan een constant percentage wordt berekend terwijl een variabele interest zoals de naam doet vermoeden aanzienlijk kan fluctueren. Beide interesten hebben hun voor- en nadelen, maar ze oefenen stuk voor stuk een zeer grote invloed uit op de uiteindelijke kostprijs van uw lening. Het wordt dan ook altijd aangeraden om vooraleer definitief een financiering af te sluiten altijd eerst goed naar het verschil in kostprijs tussen beide leningen te kijken. Doet u dat niet, dan is de kans bijzonder groot dat u uiteindelijk veel teveel zult moeten betalen terwijl het eigenlijk vrij eenvoudig anders had gekund. Onderschat dus zeker en vast de invloed van het type interest niet.

De evolutie van de interest

Of u nu gebruik maakt van een vaste of een variabele interest, het is altijd bijzonder interessant om een duidelijk beeld te hebben van de evolutie van de interest in kwestie. De evolutie van een interest is echter vooral afhankelijk van het achterliggende financiële product. Wanneer u er bijvoorbeeld voor kiest om een lening op afbetaling af te sluiten weet u dat het bedrag dat u aan de kredietverlener verschuldigd bent stelselmatig daalt. Bij een aflossingsvrije lening is dat niet het geval en dat heeft een haast rechtstreekse invloed op de hoogte van de interesten. Daar bij een lening op afbetaling de openstaande schuld daalt, daalt ook de interest welke dient te worden betaald. Bij een aflossingsvrije lening wordt er van de oorspronkelijke schuld niet afgelost waardoor ook de interest constant even hoog blijft. Het spreekt voor zich dat een aflossingsvrije lening dan ook omwille van voor de hand liggende redenen steeds duurder is dan een gewone lening op afbetaling.

Een exacte berekening bestaat niet

Om af te ronden moeten we zeggen dat we u helaas geen exacte berekening voor kunnen schotelen eenvoudigweg omdat deze niet bestaat. De manier waarop financiële instellingen hun interesten berekenen is veelal erg complex en zo goed als niet te achterhalen. Vooral wanneer het om een variabele interest gaat is het vooraf berekenen van de kostprijs van uw lening misschien niet compleet overbodig, maar wel vrij onbetrouwbaar. Of de interest nu hoger of lager uit zal vallen, u bent er bijna zeker van dat de totale kostprijs op het einde van de rit aanzienlijk kan verschillen. Maakt u gebruik van een vaste rente, dan zult u aan de slag moeten met de looptijd van uw lening en het percentage aan kosten dat door de bank of financiële instelling wordt aangerekend, maar zelfs dan is het maken van een exacte berekening zonder geautomatiseerd programma zeer moeilijk om maar niet te zeggen onmogelijk. Een goede simulatie of geautomatiseerde berekening kan u dan perfect helpen.