De intrest op een onderhandse lening

In een tijd waarin banken nog maar weinig vertrouwen genieten wordt er steeds vaker aan gedacht om een zogenaamde onderhandse lening af te sluiten. Een onderhandse lening is een lening waarbij niet een bank of andere financiële instelling, maar wel een vriend of familielid een lening verstrekt. Een dergelijke lening wordt vaak tegen lakse voorwaarden verstrekt waardoor de kredietnemer zeer goedkoop geld kan lenen. In tegenstelling tot wat velen onder ons vermoeden bent u als kredietverstrekker bij een onderhandse lening niet verplicht om een intrest aan te rekenen. Het spreekt voor zich dat dit meestal wel wordt gedaan, maar er zijn ook andere mogelijkheden. We vertellen u in dit artikel graag meer over de intrest op een onderhandse lening.

Een onderhandse lening met intrest afsluiten

interest onderhandse leningLaat ons eerst eens kijken naar een onderhandse lening waarbij wel een intrest wordt aangerekend. In dit geval zal de kredietverstrekker een bepaald percentage van het geleende bedrag vastleggen als kostprijs. Die kostprijs zal verdeeld worden over het aantal maanden dat de lening zal lopen en zal doorgaans een vast verloop kennen. Kenmerkend voor een onderhandse lening is dat er doorgaans een vast bedrag wordt afgesproken en de kostprijs dus niet daalt naarmate de lening wordt afgelost. Dit is misschien een klein minpunt in vergelijking met bijvoorbeeld een gewone persoonlijke lening of een andere lening op afbetaling die bij een bank wordt afgesloten. Anderzijds zijn de voorwaarden van een onderhandse lening minder strikt en ligt de kostprijs doorgaans lager dan bij een lening die via de reguliere kanalen wordt afgesloten. Wat dat betreft is en blijft een onderhandse lening dus best interessant.

Een onderhandse lening zonder intrest afsluiten

Wanneer de kredietverstrekker een goede vriend is of een familielid die van geen kostprijs moet weten kan deze er voor kiezen om een onderhandse lening zonder intrest te verstrekken. Men kan er dan voor kiezen om gewoon een administratieve kostprijs in rekening te brengen of er kan gebruik gemaakt worden van een symbolische kostprijs van bijvoorbeeld 1 euro. Feit is dat voor een onderhandse lening niet wettelijk geldt dat er winst mee gemaakt dient te worden. Wel wordt het steeds aangeraden om de voorwaarden voor de lening in een overeenkomst vast te leggen. Het is misschien een beetje vervelend om dit te vragen, maar toch is alleen een schriftelijke overeenkomst een goede basis voor eender welke onderhandse lening. Op deze manier kan er ook nooit protest zijn en blijven goede vrienden ook in de toekomst goede vrienden.

Interessant alternatief

Hoe we het ook draaien, een onderhandse lening is en blijft ten allen tijde een interessant alternatief voor de gewone leningen. Dit wil niet zeggen dat deze kredietvorm geen gevaren met zich meebrengt, want wat wanneer de kredietverstrekker zelf in financiële moeilijkheden komt? Zonder schriftelijke overeenkomst kan deze het verstrekte bedrag opeisen, maar heeft hij wettelijk gezien geen poot om op te staan. Anderzijds met een schriftelijke overeenkomst is de kredietverstrekker zeker dat hij zijn geld op een bepaalde dag terug zal zien, maar kan hij deze niet vroeger opvragen. Maak u tot slot geen illusies, onderzoek heeft aangetoond dat in het verleden meer dan 70 procent van de onderhandse leningen werden verstrekt tegen een vaste rente. Van die resterende 30 procent werd bij meer dan de helft een éénmalige administratieve kost aangerekend waardoor het aantal onderhandse leningen zonder intrest eigenlijk haast verwaarloosbaar wordt.