Hoe mijn interesten berekenen?

Het is voor iedereen belangrijk om te weten welke kosten ze moeten betalen op hun nieuwe lening. Het berekenen van interesten is echter iets wat niet zo eenvoudig is. In eerste instantie is het bijvoorbeeld zo dat iedere bank of andere financiële instelling perfect andere interesten kan aanrekenen en dat niet alleen de hoogte, maar ook het type interest aanzienlijk kan verschillen. We onderscheiden bijvoorbeeld vaste van variabele interesten en gezien het feit dat een interest zelden of nooit wettelijk is vastgesteld beschikt iedere partij (binnen bepaalde grenzen) over de mogelijkheid om zelf te bepalen hoe hoog of hoe laag ze deze leggen. In dit artikel vertellen we u in ieder geval graag hoe u, uw interesten kunt berekenen om zo de precieze kostprijs van uw krediet te kunnen achterhalen.

Maak ik gebruik van een vaste of variabele interest?

Het eerste punt waar u rekening mee dient te houden is de aard van de interest waarvoor u kiest. Er bestaan immers vaste en variabele interesten. Een vaste interest is een interest die steeds aan een constant percentage wordt berekend terwijl een variabele interest zoals de naam doet vermoeden aanzienlijk kan fluctueren. Beide interesten hebben hun voor- en nadelen, maar ze oefenen stuk voor stuk een zeer grote invloed uit op de uiteindelijke kostprijs van uw lening. Het wordt dan ook altijd aangeraden om vooraleer definitief een financiering af te sluiten altijd eerst goed naar het verschil in kostprijs tussen beide leningen te kijken. Doet u dat niet, dan is de kans bijzonder groot dat u uiteindelijk veel teveel zult moeten betalen terwijl het eigenlijk vrij eenvoudig anders had gekund. Onderschat dus zeker en vast de invloed van het type interest niet.

De evolutie van de interest

Of u nu gebruik maakt van een vaste of een variabele interest, het is altijd bijzonder interessant om een duidelijk beeld te hebben van de evolutie van de interest in kwestie. De evolutie van een interest is echter vooral afhankelijk van het achterliggende financiële product. Wanneer u er bijvoorbeeld voor kiest om een lening op afbetaling af te sluiten weet u dat het bedrag dat u aan de kredietverlener verschuldigd bent stelselmatig daalt. Bij een aflossingsvrije lening is dat niet het geval en dat heeft een haast rechtstreekse invloed op de hoogte van de interesten. Daar bij een lening op afbetaling de openstaande schuld daalt, daalt ook de interest welke dient te worden betaald. Bij een aflossingsvrije lening wordt er van de oorspronkelijke schuld niet afgelost waardoor ook de interest constant even hoog blijft. Het spreekt voor zich dat een aflossingsvrije lening dan ook omwille van voor de hand liggende redenen steeds duurder is dan een gewone lening op afbetaling.

Een exacte berekening bestaat niet

Om af te ronden moeten we zeggen dat we u helaas geen exacte berekening voor kunnen schotelen eenvoudigweg omdat deze niet bestaat. De manier waarop financiële instellingen hun interesten berekenen is veelal erg complex en zo goed als niet te achterhalen. Vooral wanneer het om een variabele interest gaat is het vooraf berekenen van de kostprijs van uw lening misschien niet compleet overbodig, maar wel vrij onbetrouwbaar. Of de interest nu hoger of lager uit zal vallen, u bent er bijna zeker van dat de totale kostprijs op het einde van de rit aanzienlijk kan verschillen. Maakt u gebruik van een vaste rente, dan zult u aan de slag moeten met de looptijd van uw lening en het percentage aan kosten dat door de bank of financiële instelling wordt aangerekend, maar zelfs dan is het maken van een exacte berekening zonder geautomatiseerd programma zeer moeilijk om maar niet te zeggen onmogelijk. Een goede simulatie of geautomatiseerde berekening kan u dan perfect helpen.