Interesten berekenen

Wanneer u een lening of een lease aangaat zal er u worden aangegeven dat er bovenop de standaard prijs nog een aantal kosten zullen worden aangerekend. Deze kosten worden steevast aangerekend onder de vorm van interesten. Interesten worden door mensen tegenwoordig gezien als een ideale manier om een grote aankoop op termijn te financieren zonder meteen grote financiële risico’s te moeten nemen. Toch is het steeds belangrijk om niet uit het oog te verliezen dat interesten kosten blijven die betaald moeten worden. Hoewel de hoogte van de kostprijs op het eerste zicht door de spreiding over verschillende maanden niet kan opvallen kan het samenbrengen van de interesten voor een compleet ander beeld zorgen. In dit artikel vertellen we u graag meer over het berekenen van de interesten op uw lening of lease.

Alleen interesten betalen?

interesten berekenenWanneer u tegenwoordig een lening aangaat zult u de mogelijkheid krijgen om maandelijks een bepaald stukje af te betalen, maar daarnaast zult u ook kunnen kiezen voor een aflossingsvrije lening. Steeds meer mensen kiezen voor deze vorm van geld lenen omdat ze op die manier het maandelijks te betalen bedrag kunnen beperken. Hoewel dat natuurlijk klopt vergeten ze dat de kostprijs in dit geval niet mee evolueert met de lening. Bij een gewone lening op afbetaling wordt er stelselmatig van de schuld afgelost waardoor het openstaande bedrag kleiner wordt. Het kleiner worden van de resterende schuld zorgt er logischerwijs eveneens voor dat de kostprijs vermindert, maar dat is bij een aflossingsvrije lening dus niet het geval. De openstaande schuld blijft constant even hoog en daardoor ook de kosten die in rekening worden gebracht. Wanneer u alleen interesten wenst te betalen iedere maand kunt u hier dus perfect voor kiezen, maar weet wel dat u dan op het einde van de rit het volledig verschuldigde bedrag in één keer zult moeten afbetalen en u meer kosten zult hebben betaald dan bij een gewone lening op afbetaling het geval zou zijn.

Welke interesten bestaan er?

Een ander punt om rekening te houden bij het berekenen van uw interesten zijn de verschillende interestvormen die op de financiële markt terug te vinden zijn. Het bekendst is natuurlijk de vaste interest, maar er bestaat ook zoiets als een variabele interest. Een vaste interest is interessant voor mensen die bij ondertekening van hun kredietovereenkomst precies willen weten welke kosten ze zullen moeten betalen. Op deze manier kunt u voor geen onaangename verrassingen komen te staan, maar anderzijds is het natuurlijk wel zo dat u ook de kans op een potentieel lagere kostprijs de nek omwringt. Bij een variabele interest houdt u alle opties open. De interest op uw lening kan met andere woorden stijgen, maar kan ook dalen. Verwacht u dat de rente tijdens de looptijd van uw lening zal dalen, dan kunt u een gokje wagen en kiezen voor een variabele interest. Gelooft u dat de rente echter meer kans heeft op stijgen, dan is een vaste interest de beste keuze.

Conclusie

Het berekenen van de interesten en daarmee ook de kostprijs van uw lening is niet eenvoudig. In eerste instantie zult u zelf enkele knopen moeten doorhakken waardoor u zelf reeds een duidelijker beeld krijgt van de lening die u zult afsluiten. Pas dan wanneer dit voor u duidelijk is kunt u kijken naar de precieze kostprijs van de lening. U kunt tot slot interesten berekenen door gebruik te maken van een online berekening, maar sta er dan wel even bij stil dat een kostprijs voor een financiële instelling pas bindend is op het ogenblik dat ze deze in een officiële offerte hebben verwerkt. Zolang u niet over een dergelijke offerte beschikt kan de kostprijs van uw lening dus met andere woorden nog perfect worden aangepast.