Intrest

Het lijkt misschien wat vreemd, maar in het verleden werden verschillende onderzoeken gedaan naar de manier waarop mensen het liefst kosten betalen. Natuurlijk betalen we allemaal niet graag kosten, maar als we dan toch moeten kiezen, dan toch nog het liefst onder de vorm van een intrest. Is daar een speciale reden voor? Waarschijnlijk wel. Vandaag de dag hebben veel mensen het vaak moeilijk om aan hun financiële verplichtingen te voldoen en dan is het vooral belangrijk om de hoogte van de kosten die u dient te betalen zoveel mogelijk te beperken. Door de kosten aangerekend te krijgen onder de vorm van een intrest zorgt u er voor dat u de kosten kunt spreiden en u niet in één keer een groot bedrag moet ophoesten. Hoe interessant dit op het eerste zicht ook lijkt, ook met een intrest moet u zeer voorzichtig zijn, want voor u het weet lopen ook deze kosten te hoog op met alle gevolgen van dien.

Meerdere intresten

Wanneer u slechts één enkele intrest heeft die u maandelijks moet betalen vormt dit zelden of nooit een echt probleem. Helaas is het tegenwoordig vaak zo dat velen niet met één enkele lening toekomen en ze al snel een extra financiering moeten aangaan. Denk bijvoorbeeld maar eens aan een hypothecaire lening in combinatie met een autolening of een gewone persoonlijke lening. Iedere lening maakt gebruik van een bepaalde kostprijs en hoewel die kostprijs individueel misschien niet bijzonder hoog zal liggen kunnen ze samen wel een aanzienlijk bedrag vormen. Dit is meteen ook het grootste gevaar dat is verbonden aan verschillende intresten die aan u worden aangerekend. Wanneer u over verschillende leningen beschikt kan het daarnaast in bepaalde gevallen eveneens interessant zijn om deze samen te voegen. Door het samenvoegen van verschillende leningen kunt u proberen om de kostprijs te beperken. Let wel, het herfinancieren van een lening is lang niet altijd een goed idee.

Intrest beperken door herfinancieren

Wanneer u over verschillende leningen beschikt met elk hun eigen intrest kan het idee al snel gaan spelen om deze te oversluiten of te herfinancieren. In beide gevallen moet u er rekening mee houden dat dit de kostprijs niet automatisch zal verlagen. Sterker nog, er zijn leningen die gewoon niet oversloten kunnen worden. Kan het wel, dan zult u altijd een bepaalde kostprijs moeten betalen voor het verbreken van de kredietovereenkomst. Voor deze actie worden kosten aangerekend die vaak erg hoog kunnen uitvallen. Alvorens een financiering te oversluiten of te herfinancieren doet u er dan ook steeds goed aan om deze kosten even te vergelijken met het bedrag dat u maandelijks zult uitsparen. Alleen wanneer het bedrag dat u kunt uitsparen hoger ligt dan de kosten loont het de moeite om uw leningen te herfinancieren of te oversluiten.

Conclusie

Het bestaan van interesten is niet alleen interessant, maar ook noodzakelijk. Wat zou u bijvoorbeeld zeggen moest u verplicht de volledige kostprijs op uw hypothecaire lening of autolening in één keer moeten betalen? Toch mag het gevaar van intresten ook niet over het hoofd worden gezien. Intresten kunnen al snel oppotten waardoor ze een veel hoger bedrag vormen dan u op het eerste zicht had verwacht. Denk dus altijd goed na alvorens een bepaalde overeenkomst aan te gaan waarbij de kosten worden aangerekend onder de vorm van een bepaalde intrest.