Interesten berekenen

Wanneer u een lening of een lease aangaat zal er u worden aangegeven dat er bovenop de standaard prijs nog een aantal kosten zullen worden aangerekend. Deze kosten worden steevast aangerekend onder de vorm van interesten. Interesten worden door mensen tegenwoordig gezien als een ideale manier om een grote aankoop op termijn te financieren zonder meteen grote financiële risico’s te moeten nemen. Toch is het steeds belangrijk om niet uit het oog te verliezen dat interesten kosten blijven die betaald moeten worden. Hoewel de hoogte van de kostprijs op het eerste zicht door de spreiding over verschillende maanden niet kan opvallen kan het samenbrengen van de interesten voor een compleet ander beeld zorgen. In dit artikel vertellen we u graag meer over het berekenen van de interesten op uw lening of lease.

Alleen interesten betalen?

interesten berekenenWanneer u tegenwoordig een lening aangaat zult u de mogelijkheid krijgen om maandelijks een bepaald stukje af te betalen, maar daarnaast zult u ook kunnen kiezen voor een aflossingsvrije lening. Steeds meer mensen kiezen voor deze vorm van geld lenen omdat ze op die manier het maandelijks te betalen bedrag kunnen beperken. Hoewel dat natuurlijk klopt vergeten ze dat de kostprijs in dit geval niet mee evolueert met de lening. Bij een gewone lening op afbetaling wordt er stelselmatig van de schuld afgelost waardoor het openstaande bedrag kleiner wordt. Het kleiner worden van de resterende schuld zorgt er logischerwijs eveneens voor dat de kostprijs vermindert, maar dat is bij een aflossingsvrije lening dus niet het geval. De openstaande schuld blijft constant even hoog en daardoor ook de kosten die in rekening worden gebracht. Wanneer u alleen interesten wenst te betalen iedere maand kunt u hier dus perfect voor kiezen, maar weet wel dat u dan op het einde van de rit het volledig verschuldigde bedrag in één keer zult moeten afbetalen en u meer kosten zult hebben betaald dan bij een gewone lening op afbetaling het geval zou zijn.

Welke interesten bestaan er?

Een ander punt om rekening te houden bij het berekenen van uw interesten zijn de verschillende interestvormen die op de financiële markt terug te vinden zijn. Het bekendst is natuurlijk de vaste interest, maar er bestaat ook zoiets als een variabele interest. Een vaste interest is interessant voor mensen die bij ondertekening van hun kredietovereenkomst precies willen weten welke kosten ze zullen moeten betalen. Op deze manier kunt u voor geen onaangename verrassingen komen te staan, maar anderzijds is het natuurlijk wel zo dat u ook de kans op een potentieel lagere kostprijs de nek omwringt. Bij een variabele interest houdt u alle opties open. De interest op uw lening kan met andere woorden stijgen, maar kan ook dalen. Verwacht u dat de rente tijdens de looptijd van uw lening zal dalen, dan kunt u een gokje wagen en kiezen voor een variabele interest. Gelooft u dat de rente echter meer kans heeft op stijgen, dan is een vaste interest de beste keuze.

Conclusie

Het berekenen van de interesten en daarmee ook de kostprijs van uw lening is niet eenvoudig. In eerste instantie zult u zelf enkele knopen moeten doorhakken waardoor u zelf reeds een duidelijker beeld krijgt van de lening die u zult afsluiten. Pas dan wanneer dit voor u duidelijk is kunt u kijken naar de precieze kostprijs van de lening. U kunt tot slot interesten berekenen door gebruik te maken van een online berekening, maar sta er dan wel even bij stil dat een kostprijs voor een financiële instelling pas bindend is op het ogenblik dat ze deze in een officiële offerte hebben verwerkt. Zolang u niet over een dergelijke offerte beschikt kan de kostprijs van uw lening dus met andere woorden nog perfect worden aangepast.

Hoe mijn interesten berekenen?

Het is voor iedereen belangrijk om te weten welke kosten ze moeten betalen op hun nieuwe lening. Het berekenen van interesten is echter iets wat niet zo eenvoudig is. In eerste instantie is het bijvoorbeeld zo dat iedere bank of andere financiële instelling perfect andere interesten kan aanrekenen en dat niet alleen de hoogte, maar ook het type interest aanzienlijk kan verschillen. We onderscheiden bijvoorbeeld vaste van variabele interesten en gezien het feit dat een interest zelden of nooit wettelijk is vastgesteld beschikt iedere partij (binnen bepaalde grenzen) over de mogelijkheid om zelf te bepalen hoe hoog of hoe laag ze deze leggen. In dit artikel vertellen we u in ieder geval graag hoe u, uw interesten kunt berekenen om zo de precieze kostprijs van uw krediet te kunnen achterhalen.

Maak ik gebruik van een vaste of variabele interest?

Het eerste punt waar u rekening mee dient te houden is de aard van de interest waarvoor u kiest. Er bestaan immers vaste en variabele interesten. Een vaste interest is een interest die steeds aan een constant percentage wordt berekend terwijl een variabele interest zoals de naam doet vermoeden aanzienlijk kan fluctueren. Beide interesten hebben hun voor- en nadelen, maar ze oefenen stuk voor stuk een zeer grote invloed uit op de uiteindelijke kostprijs van uw lening. Het wordt dan ook altijd aangeraden om vooraleer definitief een financiering af te sluiten altijd eerst goed naar het verschil in kostprijs tussen beide leningen te kijken. Doet u dat niet, dan is de kans bijzonder groot dat u uiteindelijk veel teveel zult moeten betalen terwijl het eigenlijk vrij eenvoudig anders had gekund. Onderschat dus zeker en vast de invloed van het type interest niet.

De evolutie van de interest

Of u nu gebruik maakt van een vaste of een variabele interest, het is altijd bijzonder interessant om een duidelijk beeld te hebben van de evolutie van de interest in kwestie. De evolutie van een interest is echter vooral afhankelijk van het achterliggende financiële product. Wanneer u er bijvoorbeeld voor kiest om een lening op afbetaling af te sluiten weet u dat het bedrag dat u aan de kredietverlener verschuldigd bent stelselmatig daalt. Bij een aflossingsvrije lening is dat niet het geval en dat heeft een haast rechtstreekse invloed op de hoogte van de interesten. Daar bij een lening op afbetaling de openstaande schuld daalt, daalt ook de interest welke dient te worden betaald. Bij een aflossingsvrije lening wordt er van de oorspronkelijke schuld niet afgelost waardoor ook de interest constant even hoog blijft. Het spreekt voor zich dat een aflossingsvrije lening dan ook omwille van voor de hand liggende redenen steeds duurder is dan een gewone lening op afbetaling.

Een exacte berekening bestaat niet

Om af te ronden moeten we zeggen dat we u helaas geen exacte berekening voor kunnen schotelen eenvoudigweg omdat deze niet bestaat. De manier waarop financiële instellingen hun interesten berekenen is veelal erg complex en zo goed als niet te achterhalen. Vooral wanneer het om een variabele interest gaat is het vooraf berekenen van de kostprijs van uw lening misschien niet compleet overbodig, maar wel vrij onbetrouwbaar. Of de interest nu hoger of lager uit zal vallen, u bent er bijna zeker van dat de totale kostprijs op het einde van de rit aanzienlijk kan verschillen. Maakt u gebruik van een vaste rente, dan zult u aan de slag moeten met de looptijd van uw lening en het percentage aan kosten dat door de bank of financiële instelling wordt aangerekend, maar zelfs dan is het maken van een exacte berekening zonder geautomatiseerd programma zeer moeilijk om maar niet te zeggen onmogelijk. Een goede simulatie of geautomatiseerde berekening kan u dan perfect helpen.