Interesten spaarrekening

De spaarrekening is één van de weinige financiële producten waar een positieve interest op kan verworven worden. Een positieve interest is een kost voor de bank of financiële instelling die aan u wordt uitbetaald. In tegenstelling tot de interest op een lening hoeft u deze met andere woorden niet te betalen, maar krijgt u deze juist zelf uitgekeerd. De meeste landen maken gebruik van een zeer eenvoudige spaarrekening interest, maar in België werd er voor gekozen om gebruik te maken van een wat complexer systeem. Sterker nog, in België wordt niet gebruik gemaakt van één enkele spaarrekening interest, maar wel van twee verschillende interesten. In dit artikel laten we u graag kennismaken met deze interesten.

Welke interesten spaarrekening bestaan er?

interesten spaarrekeningIn België onderscheiden we zoals reeds gezegd twee verschillende soorten interesten. In eerste instantie is er de gewone basisrente. Deze basisrente is de standaard interest die ook in andere landen op een spaarrekening wordt verstrekt. De manier waarop deze basisrente wordt toegekend is enigszins complex en kan moeilijk beschreven worden. Feit is dat de basisrente wordt verkregen op ieder bedrag dat op een bepaald ogenblik op uw spaarrekening is terug te vinden. Het spreekt voor zich dat hoe langer een bedrag op uw spaarrekening staat en hoe hoger het bedrag is, des te hoger ook de basisrente zal komen te liggen welke u op het einde van het jaar of aan het begin van het nieuwe jaar zult ontvangen. Naast de basisrente is er ook de zogenaamde getrouwheidspremie. De getrouwheidspremie is uniek voor België en wordt op een compleet andere manier verworven dan de gewone basisrente.

Maak kennis met de getrouwheidspremie

De getrouwheidspremie is en blijft voor veel spaarders de belangrijkste interest die ze kunnen verwerven. Feit is wel dat de getrouwheidspremie een gevaarlijke interest is. Deze vergoeding wordt immers alleen verkregen op bedragen die minimum 12 maanden lang op uw rekening hebben gestaan. Haalt u het bedrag vroegtijdig van uw rekening, dan zult u met andere woorden de opgebouwde getrouwheidspremie op dat bedrag volledig verliezen. Wel is het zo dat een spaarrekening waar een hoge getrouwheidspremie op wordt toegekend doorgaans veel interessanter is dan een gewone spaarrekening met hoge basisrente. Wanneer u er als spaarder absoluut zeker van bent dat u, uw spaargeld het komende jaar niet zult nodig hebben doet u er dan ook met andere woorden goed aan om te kiezen voor een spaarrekening met hoge getrouwheidspremie. Het zal u zeker wat extra interest bezorgen.

Conclusie

Wanneer u een spaarrekening afsluit is het op z’n minst verstandig te noemen om vooraleer de spaarrekening daadwerkelijk aan te vragen goed na te gaan aan welke voorwaarden u precies kunt voldoen. Een spaarrekening met een combinatie van een lage basisrente en een hoge getrouwheidspremie is over het algemeen interessanter dan een gewone spaarrekening, maar alleen wanneer u er echt zeker van bent dat u, uw spaargeld een jaar lang kunt missen. Twijfelt u of denkt u, uw spaargeld tussentijds toch nodig te zullen hebben, dan is het veelal interessanter om te kiezen voor een flexibele spaarrekening met een hoge basisrente en een lage getrouwheidspremie.