Welke interesten krijg ik op mijn spaarrekeningen?

Een spaarrekening is sinds jaar en dag een bijzonder populair financieel product. Kenmerkend voor een spaarrekening is immers dat u er geld op plaatst dat als het ware een eigen leven gaat leiden. Het spaargeld dat u op de rekening plaatst brengt een bepaalde intrest op die jaarlijks aan u wordt uitbetaald. Hoewel uw geld meer geld opbrengt hoeft u er dus eigenlijk zelf niets mee te doen. U kunt perfect genieten van een welverdiende vakantie of u bezighouden met uw dagelijkse verplichtingen terwijl uw spaargeld de rest doet. Alvorens een spaarrekening aan te vragen zult u echter willen weten hoe dat geld nu precies wordt verdiend en dat komt u te weten door even dit artikel grondig na te lezen.

De intrest op mijn spaarrekening

Allereerst is het belangrijk om te weten dat de intrest op uw spaarrekening in België niet gelijkmatig wordt afgehandeld in vergelijking met andere (Europese) landen. In België wordt er immers nog steeds gebruik gemaakt van een systeem waarbij er een gewone basisrente wordt aangerekend, maar waarbij u eveneens beschikt over een getrouwheidspremie. De basisrente is een eenvoudige intrest die wordt berekend op ieder bedrag dat op een zeker ogenblik op uw spaarrekening heeft gestaan. Wat dat betreft hoeft u zich dus eigenlijk geen zorgen te maken. De getrouwheidspremie wordt dan weer alleen toegekend op bedragen die minimum 12 maanden onafgebroken op uw spaarrekening hebben gestaan. Met andere woorden, haalt u op een bepaald ogenblik een stukje van uw spaargeld af, dan zult u de opgebouwde getrouwheidspremie over dat stukje spaargeld verliezen. Dat geldt niet voor de basisrente.

Wanneer ontvang ik die intrest?

Vroeger was het zo dat banken in België de intresten steevast uitbetaalden aan het begin van een nieuw kalenderjaar. Wanneer dat exact gebeurde kon afhankelijk zijn van bank tot bank. In België moet er ook rekening gehouden worden met de getrouwheidspremie die zoals u weet pas wordt toegekend nadat het spaargeld minimum 12 maanden op de spaarrekening heeft gestaan. Tegenwoordig proberen steeds meer banken om hun intrest binnen hetzelfde jaar af te handelen. Hierdoor kunt u steevast op het einde van het kalenderjaar rekenen op uw intresten. Let wel, ook dit geldt uitsluitend voor de basisrente en niet voor de complexere getrouwheidspremie. Alvorens een spaarrekening af te sluiten kan het dan ook geen kwaad om dit even te controleren bij uw bank. Hoewel het moment waarop de uitbetaling van de intrest op uw spaarrekening plaatsvindt op zich niet zo heel veel verschil uitmaakt kan het wel een fijn gevoel zijn om te weten dat u vroeger over uw extra spaargeld kunt beschikken.

Conclusie

Een spaarrekening zal altijd een interessant financieel product blijven omdat het er op relatief eenvoudige wijze voor zorgt dat ons spaargeld toch een klein beetje winst kan genereren. Ook al compenseert de winst op een spaarrekening vaak de zogenaamde inflatie niet, toch is het beperken van de geldontwaarding tegenwoordig zeer belangrijk. Als u op zoek bent naar een eenvoudig financieel product waarbij u toch een klein beetje intrest ontvangt zonder risico’s te lopen, dan is de spaarrekening ook vandaag de dag nog steeds veruit de interessantste keuze.