De intrest op mijn spaarrekening

Een intrest hoeft niet noodzakelijk altijd slecht te zijn. Het bekendste voorbeeld is bijvoorbeeld de vergoeding die we (eveneens onder de vorm van intresten) krijgen op een spaarrekening. Iedereen die er in België voor kiest om een spaarrekening af te sluiten zal te maken krijgen met een bepaalde intrest. Sterker nog, eigenlijk is er in België sprake van twee verschillende intresten. Er is enerzijds de standaard intrest (welke we de basisrente noemen) en anderzijds is er de getrouwheidspremie die alleen onder voorwaarden wordt toegekend. België hanteert wat de intrest op een spaarrekening betreft dus een zeer complex systeem die in andere landen meermaals wordt weggelachen. In dit artikel laten we u graag kennismaken met deze bijzondere vorm van intresten.

De standaard intrest of basisrente op mijn spaarrekening

Allereerst is er de standaard intrest of basisrente die op een spaarrekening wordt toegekend. Deze vorm van intrest is er voor iedereen. Of u nu één enkele euro op uw spaarrekening heeft staan of een miljoen euro maakt eigenlijk niet uit. Jawel, het maakt als vanzelfsprekend wel uit voor de precieze intrest die u zult ontvangen, maar de manier van berekenen blijft hetzelfde. Staat er op een bepaald ogenblik een specifiek bedrag op uw spaarrekening, dan zult u over dat bedrag een bepaalde intrest ontvangen. Hou er wel rekening mee dat de basisrente aanzienlijk kan verschillen van spaarrekening tot spaarrekening en dat ook de banken nog wel eens met de basisrente durven te stunten. Veelal gaat het echter slechts om tijdelijke promoties waardoor de hoge basisrente al snel weer naar beneden wordt bijgesteld.

Wat met de getrouwheidspremie?

Daar waar iedereen vanaf de eerste euro spaargeld reeds basisrente verwerft is dat bij de getrouwheidspremie niet het geval. Deze premie moet dan ook echt aanzien worden als een beloning omdat u er voor kiest om uw spaargeld minimum 12 maanden onaangeroerd op uw spaarrekening te laten staan. De getrouwheidspremie is in België al vaak punt van discussie geweest, maar toch vinden banken dat deze niet mag verdwijnen. Het biedt hun immers de zekerheid dat spaarders hun spaargeld een jaar lang zullen laten staan, maar daarnaast biedt het ook financiële perspectieven voor de toekomst. Voor de spaarder heeft een dergelijke premie eigenlijk alleen een belang omdat het de algemene rente omhoog stuwt. Wanneer u een spaarrekening met hoge getrouwheidspremie afsluit kunt u doorgaans altijd rekenen op een hogere intrest dan wanneer u er voor zou kiezen om een spaarrekening met hoge basisrente en lage getrouwheidspremie af te sluiten. Wanneer u echter niet zeker bent of u, uw spaargeld wel zo lang zult kunnen missen raden we u toch nog steeds aan om te kiezen voor een spaarrekening met hoge basisrente, dan bent u daar toch in ieder geval reeds zeker van.

Conclusie

Zoals u in dit artikel heeft kunnen lezen hoeft een intrest u niet altijd geld te kosten, ze kan u eveneens geld opleveren. Over het algemeen hoeft u hier echter niet al teveel op te speculeren, want hoewel een spaarrekening u van een bepaalde positieve intrest voorziet, wil dat daarom nog niet zeggen dat u er rijk van zult worden. De intrest die op spaarrekeningen wordt aangeboden is meestal vrij beperkt waardoor ook het bedrag dat u op het einde van het jaar kunt verwachten doorgaans niet bijster groot is. In ieder geval is het wel leuk om te weten dat uw spaargeld geld opbrengt terwijl u met geheel andere zaken bezig bent.