Intresten rekening courant

Iedereen die zich tegenwoordig eigenaar van een bedrijf mag noemen zal al wel eens gehoord hebben van de beruchte rekening courant. Een rekening courant is eigenlijk een soort van fictieve rekening die bijhoudt hoeveel privé kapitaal er door een bedrijf werd “voorgeschoten”. Wettelijk gezien is een bedrijf verplicht om over het voorgeschoten kapitaal een bepaalde kostprijs aan te rekenen. Die kostprijs wordt niet aangerekend onder de vorm van een éénmalige kost of een boete, maar wel als intrest. Deze manier van aanrekenen zorgt er voor dat het bedrijf in kwestie, maar ook de particulier die het geld heeft ontvangen zich bewust moeten zijn van de voorwaarden die aan een dergelijke “lening” zijn verbonden. In dit artikel vertellen we u graag meer over de intresten die aangerekend kunnen worden bij een rekening courant.

Wat is een rekening courant precies?

Vooraleer we dieper ingaan op de werking en de kostprijs van een rekening courant is het belangrijk om eerst goed te begrijpen wat een rekening courant precies inhoudt. Een bedrijf beschikt over de mogelijkheid om een bepaalde financiering te verstrekken. Die financiering is over het algemeen gebonden aan de bestuursleden van de vennootschap. Denk hierbij in eerste instantie aan de zaakvoerder(s), maar ook aandeelhouders beschikken over de mogelijkheid om een private financiering aan te gaan met de vennootschap waarvan ze aandeelhouder zijn. Die lening noemen we een rekening courant, een rekening die eigenlijk gewoon een overzicht geeft van alle “schulden” die privé personen bij de vennootschap hebben aangegaan. Op zich is dit volledig legaal, ware het niet dat er over die schuld een bepaalde intrest moet worden betaald en het is over die intrest dat we het in dit artikel zullen hebben.

Hoe wordt de intrest op een rekening courant berekend?

De manier waarop de intrest op een rekening courant wordt berekend kan verschillen. Wettelijk gezien bestaan er wat dat betreft immers geen harde eisen, maar wel richtlijnen. Wat wel vast staat is dat een bedrijf eigenlijk nooit een renteloze lening kan verstrekken, zelfs niet aan haar aandeelhouders of bestuur. Wanneer u er voor kiest om een rekening courant bij uw bedrijf te openen dient u er zich dan ook ten allen tijde van bewust te zijn dat u meer geld zult moeten terugbetalen dan u eerst zelf heeft ontvangen. Wat dat betreft verschilt een lening bij uw eigen bedrijf dus niet zoveel in vergelijking met een lening bij de bank, al kunt u in het eerste geval binnen bepaalde grenzen wel zelf de (lagere) intrest bepalen.

Conclusie

Een rekening courant kan voor eigenaars of het bestuur van een bepaald bedrijf een interessante manier zijn om extra privé kapitaal ter beschikking te hebben. Hoe interessant een rekening courant op het eerste zicht echter ook mag zijn, ook aan deze vorm van geld lenen zijn enkele vervelende nadelen verbonden. U bent zoals reeds aangehaald verplicht om een bepaalde intrest aan te rekenen over het uitgeleende bedrag en een rekening courant kan voor banken een belangrijke reden vormen om u als particulier persoon geen verdere lening meer toe te kennen. Wanneer deze twee nadelen voor u eigenlijk geen probleem zijn staat niets u nog in de weg om een rekening courant af te sluiten.