De intrest op mijn lening

Er spelen heel veel verschillende factoren een belangrijke rol tijdens het afsluiten van een lening. Wanneer u op zoek gaat naar een lening die voldoet aan uw verwachtingen zult u bijvoorbeeld allereerst rekening willen houden met de kostprijs. Die kostprijs lijkt op het eerste zicht zeer eenvoudig te berekenen, maar vergis u niet, want de ene kredietvorm is wat dat betreft de andere niet. Het is voor kredietnemers erg belangrijk om te weten dat er niet zoiets bestaat als één enkele intrest. De financiële instellingen beschikken over de mogelijkheid om zowel een vaste als een variabele intrest in rekening te brengen op een lening. Welke intrest er precies wordt aangerekend is veelal de keuze van de kredietnemer, maar het is vooral belangrijk om er bij stil te blijven staan dat die keuze bepalend is voor het volledige verloop van uw financiering. We vertellen er u in dit artikel graag meer over.

De kredietvorm is bepalend voor de hoogte van de intrest

interest op leningIedereen heeft op een zeker ogenblik wel eens nood aan een bepaalde lening. Helaas wordt in de praktijk erg vaak het verschil tussen diverse kredietvormen onderschat. Een persoonlijke lening mag dan bijvoorbeeld wel een lineair verloop kennen, ze kenmerkt zich ook door een lage kostprijs. Daar tegenover stellen we het doorlopend krediet welke flexibele voorwaarden hanteert, maar waarbij de kostprijs aanzienlijk hoger ligt. Zo beschikt iedere kredietvorm over zijn eigen voor- en nadelen die helaas niet altijd door kredietnemers worden opgemerkt. Wilt u een lening afsluiten en heeft u een duidelijk beeld van uw favoriete financiering voor ogen dan is het met andere woorden zeer belangrijk om daar rekening mee te houden tijdens uw zoektocht. Er bestaan tegenwoordig gelukkig ruim voldoende mogelijkheden om de intrest op uw lening te berekenen dus dat hoeft alvast geen probleem te zijn.

Lening zonder intrest

Hoewel u het misschien niet verwacht zijn er in de financiële wereld wel degelijk ook leningen terug te vinden die niet beschikken over een intrest. Een bekend voorbeeld hiervan is de mini lening. Een mini lening is een financiering die alleen wordt afgesloten door kredietnemers die weliswaar wat geld nodig hebben, maar geen nood hebben aan ettelijke duizenden euro’s. Een mini lening kan dan ook alleen worden afgesloten voor bedragen lager dan 1000 euro. Het voordeel hiervan is dat de looptijd van de lening altijd erg wordt beperkt waardoor u niet met een vaste schuld te maken krijgt, maar anderzijds wil dit ook zeggen dat zowel het geleende bedrag als de kostprijs snel betaald moeten worden. Bij een mini lening heeft u in de praktijk dan ook slechts 30 dagen de beschikking over het door u geleende geld en moeten de kosten eveneens binnen de 30 dagen na afsluiting worden betaald. Een lening zonder intrest mag dus met andere woorden wel bestaan, of ze echt heel interessant is, is nog maar de vraag.

Conclusie

Het vervelende aan een intrest is dat het een periodieke kostprijs is. Daar waar u bij verschillende diensten of producten slechts éénmalig een bepaalde (hoge) kostprijs aangerekend krijgt blijft de intrest veelal een tijdje invloed uitoefenen op uw financiële situatie. Aan de andere kant staat een intrest ons toe om grote bedragen te lenen die anders misschien wel onbespreekbaar waren geweest. De mini lening is één van de weinige financieringen die niet met een intrest werken, maar dat is vooral omdat zowel het bedrag als de looptijd van zo’n lening het aanrekenen van een intrest haast onmogelijk maken. Wanneer u met andere woorden een gewone lening wenst af te sluiten zult u er steeds rekening mee moeten houden dat u een bepaalde intrest zult moeten betalen.