Wat is een samengestelde intrest?

De financiële markt is de voorbije jaren zeer explosief geëvolueerd. Nieuwe kredietvormen hebben hun opwachting gemaakt, maar ook de manier waarop de kostprijs op een lening wordt aangerekend ging op de schop of werd verder uitgebreid. De komst van de samengestelde intrest is slechts één van de vele nieuwigheden, maar het is meteen wel één van de opmerkelijkste. De samengestelde intrest biedt een bank de mogelijkheid om het rente-op-rente systeem toe te passen. Sluit u met andere woorden een krediet af die een dergelijke berekening toelaat en lost u niet van het geleende bedrag af, dan zal er rente-op-rente toegepast worden. Lost u wel af, dan zult u enkel en alleen de initiële rente moeten betalen. Nog niet helemaal duidelijk? We vertellen u in dit artikel graag meer over de samengestelde intrest.

Duur

Het spreekt voor zich dat het systeem zoals deels besproken in de inleiding van dit artikel garant staat voor een erg dure financiering. In de praktijk is het tegenwoordig dan ook zo dat er eigenlijk bijna geen enkele particuliere lening bestaat die gebruik maakt van een samengestelde intrest. In theorie bestaat deze als vanzelfsprekend wel, maar dan dient u als particulier met uitmuntende financiële gegevens op de proppen te komen om de lening in kwestie volgens deze voorwaarden af te kunnen sluiten. In het geval van bedrijven wordt er wel regelmatig gebruik gemaakt van een krediet met een samengestelde intrest. Dit gebeurt niet omdat het een kredietvorm is die voor bedrijven goedkoper is (want dat is niet het geval), maar wel omdat het een kredietvorm is die bedrijven een bepaald uitstel kan verlenen. Wanneer ze tijdelijk geen aflossingen kunnen doen zal dat alleen als gevolg hebben dat de kostprijs en daarmee de openstaande schuld zal stijgen. De bank zal een verblijf bij een kredietvorm met een samengestelde intrest echter niet verplichten om meteen hoge boetes te betalen. Ook aanmaningen om de lening verder af te betalen blijven in bovenstaand geval uit.

Niet zonder risico

We kunnen ons best voorstellen dat vooral grote bedrijven een bepaald voordeel kunnen behalen door te kiezen voor een kredietvorm met een samengestelde intrest. Anderzijds is het ook zo dat een dergelijke lening niet zonder risico is. De schuld kan bij een kredietvorm die gebruik maakt van een samengestelde intrest immers bijzonder snel stijgen en dat kan als gevolg hebben dat het bedrijf niet langer over de mogelijkheid beschikt om de volledige openstaande schuld (op termijn) op te hoesten. Daar er door de bank veelal geen specifieke waarborg wordt geëist voor het afsluiten van een soortgelijke financiering bestaat de kans dus dat de kredietnemer met bepaalde financiële moeilijkheden zal te maken krijgen. Dit is meteen één van de redenen waarom banken er niet voor te vinden zijn om een lening met een samengestelde intrest aan een particulier te verstrekken. Gaat het fout en loopt het bedrag hoog genoeg op, dan kan het afsluiten van een dergelijke financiering grote gevolgen hebben. Een lening met een samengestelde intrest beschikt zeker over verschillende voordelen, maar het zou niet verstandig zijn om de potentiële gevaren zomaar naast u als kredietnemer neer te leggen.