Wat zijn gerechtelijke interesten?

Vooral wie over een eigen bedrijf beschikt zal weten dat het tegenwoordig niet allemaal even eenvoudig verloopt als verwacht. Steeds meer mensen raken in financiële moeilijkheden en kunnen daardoor bijvoorbeeld openstaande facturen niet tijdig betalen. Het komt dan ook logischerwijs niet zelden voor dat een bedrijf een advocaat onder de arm moet nemen. Vanaf het ogenblik dat er een rechtszaak op de rol wordt geplaatst dienen beide partijen rekening te houden met zogenaamde gerechtelijke interesten. Deze interesten worden van rechtswege aangerekend en zijn bedoelt als schadevergoeding voor de rechthebbende partij. In tegenstelling tot andere interesten zijn gerechtelijke interesten als vanzelfsprekend wel bij wet vastgesteld en mogen ze niet verhoogd of verlaagd worden. Toch zijn gerechtelijke interesten niet hetzelfde als wettelijke interesten. We vertellen u in dit artikel graag meer over gerechtelijke interesten.

Wanneer worden deze interesten aangerekend?

Gerechtelijke interesten worden uitsluitend aangerekend wanneer er een bepaalde rechtszaak plaatsvindt. Het is belangrijk om te weten dat de interesten die worden aangerekend dan wel vastgesteld mogen zijn, ze zijn eveneens afhankelijk van het type rechtszaak. In fiscale zaken ligt de gerechtelijke interest bijvoorbeeld over het algemeen even hoog of hoger dan wanneer het sociale zaken betreft. Bij gewone burgerlijke zaken en handelszaken ligt de interest dan weer veel lager. Hoe hoog de interest ook ligt, wanneer u uitgenodigd wordt om een rechtszaak bij te wonen zal uw advocaat u ten allen tijde wijzen op het complete kostenplaatje van de zaak in kwestie. U kunt er zeker van zijn dat ook de gerechtelijke interesten dan aan bod zullen komen. Hoewel ze op zich geen groot deel uitmaken van de kostprijs kunnen ze, afhankelijk van de prijs waarop ze worden berekend, toch behoorlijk aantikken. U doet er dan ook goed aan om hier toch rekening mee te houden.

Hoe worden gerechtelijke interesten precies berekend?

Zoals eerder in dit artikel reeds aangegeven worden gerechtelijke interesten berekend aan de hand van wettelijk vastgestelde waarden. Er wordt eerst gekeken naar het type rechtszaak waarna zal worden bepaald welke interest er precies mag en kan aangerekend worden. Het is hierbij belangrijk om er rekening mee te houden dat de interest jaarlijks kan wijzigen. De gerechtelijke interesten worden immers bepaald aan de hand van de zogenaamde Euribor-rentevoet (inderdaad, dezelfde rentevoet die verantwoordelijk is voor het stijgen en dalen van onze spaarrente). Het is dus met andere woorden perfect mogelijk dat u het ene jaar extreem weinig gerechtelijke interesten zult moeten betalen terwijl het volgende jaar de kostprijs dan weer aanzienlijk kan oplopen.

Conclusie

Gerechtelijke interesten zijn op het eerste zicht vrij onschuldig. Ze werden in het leven geroepen om de rechthebbende partij van een extra financieel duwtje in de rug te voorzien, maar over het algemeen blijven de bedragen die op deze manier worden toegekend relatief beperkt. Let wel, wanneer de interesten berekend worden op basis van een groot bedrag kan de kostprijs als vanzelfsprekend wel aanzienlijk oplopen. In ieder geval zijn gerechtelijke interesten kosten die eigenlijk niet te ontlopen zijn. Vanaf het ogenblik dat een bepaalde rechtszaak plaatsvindt zullen deze kosten worden aangerekend. Hou er tot slot rekening mee dat deze interesten ook met terugwerkende kracht in rekening gebracht kunnen worden. Als een bepaalde zaak reeds enige tijd aansleept en er aardig wat tijd verstreken is vooraleer de rechtszaak zelf plaatsvindt kunnen er ook over de voorgaande periode gerechtelijke interesten aangerekend worden.