Wettelijke interesten

Het hoeft waarschijnlijk niet meer gezegd dat er in België verschillende interesten bestaan. De meeste interesten worden bepaald door de partij die ze vordert, maar het kan ook anders. In België is er net als in verschillende andere landen immers eveneens sprake van een wettelijke interest. Wettelijke interesten zijn interesten die bij wet zijn vastgesteld en die in bepaalde gevallen in rekening gebracht kunnen worden. Let wel, wettelijke interesten zijn niet hetzelfde als gerechtelijke interesten. Om wettelijke interesten aan te kunnen rekenen dient u met verschillende factoren rekening te houden. In dit artikel laten we u niet alleen kennismaken met deze vorm van interesten, maar vertellen we u ook wanneer u in aanmerking komt om ze aan te rekenen of aangerekend te krijgen.

Wat zijn wettelijke interesten precies?

Zoals de naam al doet vermoeden worden wettelijke interesten van rechtswege aangerekend. Dit wil zeggen dat de partij die ze vordert niet zelf kan beslissen hoe hoog die interesten exact komen te liggen. De wet schrijft een aantal bepalingen voor die in deze dan ook steeds gevolgd moeten worden. U kunt er in principe voor kiezen om wettelijke interesten te bediscussiëren, u kunt er met andere woorden verzet tegen aantekenen, maar de kans dat, dat verzet daadwerkelijk toegestaan zal worden is bijzonder klein. Wettelijke interesten mogen echt door eender welke partij niet zomaar aangerekend worden. De belangrijkste voorwaarde is immers dat er eerst een zogenaamde ingebrekestelling wordt verzonden. Daarover vertellen we u graag meer in volgend stukje.

Wanneer kan ik een wettelijke interest aanrekenen of aangerekend krijgen?

Eigenlijk werd reeds een belangrijk antwoord op deze vraag gegeven in het vorig stukje van dit artikel. Wettelijke interesten kunnen in principe altijd aangerekend worden op het ogenblik dat er een ingebrekestelling voor bijvoorbeeld een bepaalde openstaande betaling werd verzonden. Zonder die ingebrekestelling heeft u wettelijk gezien niet de mogelijkheid om wettelijke interesten aan te rekenen waardoor u misschien wel een belangrijke schadevergoeding misloopt. Een aangetekende ingebrekestelling versturen wanneer een bepaalde betaling te lang op zich laat wachten is dus nooit verloren moeite. Ook omgekeerd is dit echter het geval. Wanneer u te lang wacht met een bepaalde factuur te betalen en de schuldeiser u een officiële ingebrekestelling stuurt loopt u het risico om een bepaalde kostprijs aangerekend te krijgen.

Belangrijke schadevergoeding

Los van de wettelijke interesten kunnen er tijdens een rechtszaak allerhande schadevergoedingen aangerekend worden. Het is uiteindelijk de rechtbank die zal beslissen welke schadevergoedingen wel en welke er vooral niet zullen worden toegestaan. De wettelijke interesten vormen wat dat betreft een belangrijke schakel, want het is een schadevergoeding die door de wet van het land in kwestie wordt aangerekend. Een rechtbank zal dan ook met andere woorden niet snel geneigd zijn om deze interesten te verwerpen, iets wat veelal wel gebeurt met een deel van de gewone schadevergoeding die door een bepaalde partij wordt opgeëist. Bent u met andere woorden op zoek naar een eenvoudige en constructieve manier om een schadevergoeding aan te rekenen aan wanbetalers, dan kunnen wettelijke interesten u daar perfect in helpen. Let wel, het bestaan van deze interesten zorgt er voor dat ook u als eventuele wanbetaler steeds met deze vorm van schadevergoeding in aanraking kunt komen.